Menu Close

ALTE documente

Proces-verbal nr. 1/PVC/BEC/16.03.2024 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024

Proces-verbal nr. 2/PVC/BEC/20.03.2024 cu ocazia completării Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024 cu reprezentantul desemnat de Partidul Mișcarea Populară

Proces-verbal nr. 3/PVC/BEC/09.04.2024 cu ocazia înlocuirii unui membru al Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Circulara nr. 302C/BEC/09.042024 privind comunicarea către Biroul Electoral Central a datelor de contact ale birourilor electorale

Centralizator forma editabilă

Circulara nr.430C/BEC/11.04.2024 privind aplicarea dispozițiilor art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024

Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 8543/17.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 534C/BEC2024/17.04.2024 privind numărul de alegători rezultat din Registrul electoral, defalcat pe circumscripții electorale, valabil la data de 17.04.2024 ora 9:00

Proces-verbal nr. 4/PVC/BEC/19.04.2024, cu ocazia înlocuirii unui membru al Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Circulara nr. 654C/BEC2024/21.04.2024

Adresa 641C/BEC2024/20.04.2024

Circulara nr. 896C/BEC/26.042024

Circulara nr. 960C/BEC/26.04.2024

Circulara nr. 1102C/BEC/30.04.2024

Circulara nr. 1193C/BEC/03.05.2024

Adresa Parlamentului României (Camera Deputaților) înregistrată la Biroului Electoral Central cu nr.1194C/BEC2024/08.05.2024 prin care comunică lista partidelor politice, alianțelor politice și organizațiilor cetățenilor care au ca membri cel puțin 10 deputați la data de 8 mai 2024

Adresa Parlamentului României (Senat) înregistrată la Biroului Electoral Central cu nr.1195C/BEC2024/07.05.2024 prin care comunică lista partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și alianțele politice și alianțele electorale dintre acestea, care au grup parlamentar în Senat, la data prezentei

Proces-verbal nr. 5/PVC/BEC/10.05.2024 cu ocazia completării Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 conform dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. f), alin. (4) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024

Circulara nr. 1557C/BEC/18.05.2024

Circulara nr. 1619C/BEC/21.05.2024

Circulara nr. 1785C/BEC/24.05.2024

Circulara nr. 1786C/BEC/24.05.2024

Circulara nr. 1832C/BEC/27.05.2024

Circulara nr. 1883C/BEC/28.05.2024

Circulara nr. 1884C/BEC/28.05.2024
ANEXA – Model HOTĂRÂRE/DECIZIE privind efectuarea de corecţii ale datelor înscrise în proceseie-verbale care atestă voturile valabil exprimate obţinute de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi
ANEXA_1A – Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru secţia de votare nr….
ANEXA 1B – Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale întocmite de biroul electoral al secţiei de votare nr….
ANEXA 2A – Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European pentru secţia de votare nr….
ANEXA 2B – Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru membrii din România în Parlamentul European întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr….

Proces-verbal nr. 2010C/BEC/31.05.2024, încheiat astăzi 31.05.2024, cu ocazia tragerii la sorți a competitorilor electorali care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, în vederea stabilirii ordinii de ierarhizare prevăzută de art. 2 alin. (2) teza finală din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 143H/17.05.2024

Circulara nr. 2097C/BEC/04.06.2024

Comunicat de presă nr. 50 CP/BEC2024/07.06.2024 – Mesajul președintelui Biroului Electoral Central cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024

Comunicat de presă nr. 51 CP/BEC2024/07.06.2024

Circulara nr. 2345C/BEC/08.06.2024

Circulara nr. 2359C/BEC/08.06.2024

Circulara nr. 2398C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2412C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2420C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2492C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2689C/BEC/11.06.2024

Circulara nr. 2764C/BEC/11.06.2024

Circulara nr. 3153C/BEC/12.06.2024

Circulara nr. 3254C/BEC/14.06.2024

Circulara nr. 3278C/BEC/14.06.2024

Decizie nr. 113D/19.06.2024 privind abrogarea Deciziilor Biroului Electoral Central nr. 85D/17.06.2024 și 89D/18.04.2024

Decizie nr. 114D/21.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor formulate de Partidul Reînnoim Proiectul European al României

Decizie nr. 115D/28.06.2024 privind încetarea activităţii unor birouri electorale constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024

Decizie nr. 116D/10.07.2024 privind încetarea activităţii unor birouri electorale constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024

Decizie nr. 117D/10.07.2024 privind încetarea activităţii Biroului Electoral Central pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024

BIROUL ELECTORAL CENTRAL