Menu Close

Legislație

Legislație primară și secundară incidentă alegerilor locale

 

 1. Constituția României, republicată

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

 1. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168136

 1. Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 195/08.03.2024).

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/279730

 1. Hotărârea Guvernului nr.205/2024 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hg_205.pdf

 1. Hotărârea Guvernului nr.206/2024 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.
 2. https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hg_206.pdf

 1. Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73672

 1. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

 1. Lege nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

 1. Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/03.08.2009)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90188

 1. Hotărârea Guvernului nr. 199/2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 203/11.03.2024)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/279781

 1. Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 109/11.02.2016)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175779

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/175295

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227101
Descărcare document editabil :
Modelul listei susținătorilor

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175283

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175307

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175308

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175813

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176324

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178340

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177411

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189527

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 10 martie 2016)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176502

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228557

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229297

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14/2020 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230466

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2020 privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României (Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 848 bis din 16 septembrie 2020)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230030

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/02.03.2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176502

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 24/2016 pentru modificarea anexelor nr. 8, 10, 14 şi 17 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178339

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177399

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2024 privind aprobarea modelului, dimensiunilor și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hot_AEP_5.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2024 privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hot_AEP_6.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2024 privind probarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/HAEP-8-DIN-2024-GHID-FIN-LOCALE-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-258.pdf

 1. Hotărârea Guvernului nr. 947/2004 privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52769

 1. Decizia nr. 150/03.04.2024 a Consiliului Național al Audiovizualului privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2024

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/decizia_150.pdf

 1. Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 14H/11.04.2024 privind aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/hot_14.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.11/2024 privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/281605
Descărcare document editabil :
MODELUL cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile din data de 9 iunie 2024
MODELUL documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile din data de 9 iunie 2024
MODELUL ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile din data de 9 iunie 2024
MODELUL documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine la alegerile din data de 9 iunie 2024

 1. Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25H/17.04.2024 privind aducerea la cunoștință publică a unui semn electoral admis la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/H-BEC-25-H-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-362.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.14/2024 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019
 2. https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/05/hot14_AEP.pdf

 1. REZULTATE FINALE ALEGERI LOCALE 2024

 2. https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/07/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-661.pdf

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL