Menu Close

HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central

Număr hotărâreDescriere
1Hotărâre nr.1H/20.03.2024 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024
2Hotărâre nr.2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
3Hotărâre nr.3H/20.03.2024 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare și de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024
4Hotărâre nr.2BISH/26.03.2024privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
5Hotărâre nr.4H/29.03.2024privind aplicarea unitară a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
6Hotărâre nr.5H/02.04.2024privind aplicarea unitară a prevederilor art. 45-56 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16-18 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
7Hotărâre nr.6H/02.04.2024privind aplicarea unitară a prevederilor art. 7 alin. (3) teza I din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare
8Hotărâre nr.7H/02.04.2024privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024
Modelul listei de candidați – format rtf
Modelul listei de candidați – format pdf
Modelul propunerii de candidatură – format rtf
Modelul propunerii de candidatură – format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii – format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii – format pdf
Modelul opisului centralizator – format rtf
Modelul opisului centralizator – format pdf
Modelul cererii de renunțare la candidatură – format rtf
Modelul cererii de renunțare la candidatură – format pdf
Modelul listei de susținători – format rtf
Modelul listei de susținători – format pdf
Modelul declarației de avere – format rtf
Modelul declarației de avere – format pdf
Modelul declarației de interese – format rtf
Modelul declarației de interese – format pdf
Modelul declarației pe propria răspundere în sensul că o persoană a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia – format rtf
Modelul declarației pe propria răspundere în sensul că o persoană a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia – format pdf
GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese – 2024
9Hotărâre nr.8H/09.04.2024privind unele măsuri pentru centralizarea informațiilor referitoare la alianțele electorale și la candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
10Hotărâre nr.9H/09.04.2024privind denumirea și numerotarea birourilor electorale de circumscripție județeană, a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și a birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024
11Hotărâre nr.10H/09.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral formulată de domnul IRINEL MARINESCU pentru PARTIDUL ROMÂNIA MARE la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
12Hotărâre nr.11H/09.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al PARTIDULUI POPORULUI la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
13Hotărâre nr.12H/09.04.2024privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
14Hotărâre nr.13H/11.04.2024privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
15Hotărâre nr.14H/11.04.2024privind aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024
16Hotărâre nr.15H/11.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Uniunea Creștin Democrată din România la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
17Hotărâre nr.16H/11.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Asociației Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
18Hotărâre nr.17H/11.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent MIHAI-LAURENȚIU POLIȚEANU la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
19Hotărâre nr.18H/11.04.2024privind respingerea contestației formulate de către doamna Stoica Olivia împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița și ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Dâmbovița, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
BIROUL ELECTORAL CENTRAL