Menu Close

HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central

Număr hotărâreDescriere
1Hotărâre nr.1H/20.03.2024 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024
2Hotărâre nr.2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
3Hotărâre nr.3H/20.03.2024 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare și de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024
4Hotărâre nr.2BISH/26.03.2024privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
5Hotărâre nr.4H/29.03.2024privind aplicarea unitară a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
6Hotărâre nr.5H/02.04.2024privind aplicarea unitară a prevederilor art. 45-56 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16-18 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
7Hotărâre nr.6H/02.04.2024privind aplicarea unitară a prevederilor art. 7 alin. (3) teza I din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare
8Hotărâre nr.7H/02.04.2024privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024
Modelul listei de candidați – format rtf
Modelul listei de candidați – format pdf
Modelul propunerii de candidatură – format rtf
Modelul propunerii de candidatură – format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii – format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii – format pdf
Modelul opisului centralizator – format rtf
Modelul opisului centralizator – format pdf
Modelul cererii de renunțare la candidatură – format rtf
Modelul cererii de renunțare la candidatură – format pdf
Modelul listei de susținători – format rtf
Modelul listei de susținători – format pdf
Modelul declarației de avere – format rtf
Modelul declarației de avere – format pdf
Modelul declarației de interese – format rtf
Modelul declarației de interese – format pdf
Modelul declarației pe propria răspundere în sensul că o persoană a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia – format rtf
Modelul declarației pe propria răspundere în sensul că o persoană a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia – format pdf
GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese – 2024
9Hotărâre nr.8H/09.04.2024privind unele măsuri pentru centralizarea informațiilor referitoare la alianțele electorale și la candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
10Hotărâre nr.9H/09.04.2024privind denumirea și numerotarea birourilor electorale de circumscripție județeană, a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și a birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024
11Hotărâre nr.10H/09.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral formulată de domnul IRINEL MARINESCU pentru PARTIDUL ROMÂNIA MARE la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
12Hotărâre nr.11H/09.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al PARTIDULUI POPORULUI la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
13Hotărâre nr.12H/09.04.2024privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
14Hotărâre nr.13H/11.04.2024privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
15Hotărâre nr.14H/11.04.2024privind aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024
16Hotărâre nr.15H/11.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Uniunea Creștin Democrată din România la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
17Hotărâre nr.16H/11.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Asociației Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
18Hotărâre nr.17H/11.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent MIHAI-LAURENȚIU POLIȚEANU la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
19Hotărâre nr.18H/11.04.2024privind respingerea contestației formulate de către doamna Stoica Olivia împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița și ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Dâmbovița, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
20Hotărâre nr.19H/16.04.2024privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna a, domnul ,domnul , doamna și doamna împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Buzău, precum și a locțiitorilor acestora, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
21Hotărâre nr.20H/16.04.2024privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 din Legea nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare
22Hotărâre nr.21H/16.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Arădenilor la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
23Hotărâre nr.22H/16.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului România Puternică la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
24Hotărâre nr.23H/16.04.2024privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat - PNȚCD la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
25Hotărâre nr.24H/16.04.2024privind admiterea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Mișcarea România Suverană la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
26Hotărâre nr.25H/17.04.2024privind aducerea la cunoștință publică a unui semn electoral admis la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024
27Hotărâre nr.26H/19.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul I. F. împotriva Hotărârii nr. 5 din 15.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 IașiProces verbal de afișare
28Hotărâre nr.27H/19.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul P. C. N. împotriva Hotărârii nr. 16 din 15.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 37 TimișProces verbal de afișare
29Hotărâre nr.28H/19.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna B. I. M. împotriva Hotărârii nr. 3 din 18.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 BacăuProces verbal de afișare
30Hotărâre nr.29H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție, precum și a locțiitorilor acestora, constituite în județul Dolj, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
31Hotărâre nr.30H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna N. M., doamna T. M. M., doamna V. V. – R. și doamna Ț. E. – A., de către doamna C. M. A., de către doamna D. R. G., precum și de către doamna F. L. – F. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Giurgiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
32Hotărâre nr.31H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Ialomița, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
33Hotărâre nr.32H/19.04.2024 privind admiterea contestației formulate de către doamna M. I. și doamna L. O. Z. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Mureș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
34Hotărâre nr.33H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna S. – G. B. C. și de către domnul C. N. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Argeș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
35Hotărâre nr.34H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către domnul F. M. G., de către domnul B. D. C., de către doamna B. K. K., de către doamna C.D.D., precum și de către doamna S. A.-I. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Alba, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
36Hotărâre nr.35H/21.04.2024privind respingerea contestației formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Bacău, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
37Hotărâre nr.36H/21.04.2024 privind admiterea contestației formulate de către Partidul Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Maramureș împotriva Hotărârii nr. 5 din 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 26 MaramureșProces verbal de afișare
38Hotărâre nr.37H/21.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Buzău, precum și a locțiitorilor acestora, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
39Hotărâre nr.38H/21.04.2024 privind respingerea contestației formulate de Partidul Patrioților – Organizația Județeană Suceava împotriva Procesului-verbal nr. 3/PV/18.04.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 35 SuceavaProces verbal de afișare
40Hotărâre nr.39H/21.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna S. M. împotriva Hotărârii din data de 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 36 TeleormanProces verbal de afișare
41Hotărâre nr.40H/23.04.2024 privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 12H/09.04.2024 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 14H/11.04.2024 privind aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale admise la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024
42Hotărâre nr.41H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna S.M. împotriva Hotărârii nr.6 din 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 36 Teleorman Proces verbal de afișare
43Hotărâre nr.42H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul M.A. -L. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Argeș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024 Proces verbal de afișare
44Hotărâre nr.43H/23.04.2024 privind admiterea în parte a contestațiilor formulate împotriva Procesului-verbal din data de 21.04.2024 încheiat de Tribunalul Giurgiu privind desemnarea președinților și locțiitorilor circumscripțiilor electorale din județul Giurgiu și respingerea contestației cu nr. 119CT/BEC2024/23.04.2024 Proces verbal de afișare
45Hotărâre nr.44H/23.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Prahova împotriva componenței Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova Proces verbal de afișare
46Hotărâre nr.45H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul D. Ș.-C. împotriva Hotărârii nr. 1 din 18.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 Dolj Proces verbal de afișare
47Hotărâre nr.46H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Prahova împotriva Hotărârii nr. 2 din 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova Proces verbal de afișare
48Hotărâre nr.47H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de domnul S. V., cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024 Proces verbal de afișare
49Hotărâre nr.48H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul PRO România împotriva Hotărârii nr. 10 din 20.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 Mehedinți Proces verbal de afișare
50Hotărâre nr.49H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna B. I. M. împotriva Procesului-verbal nr. 3843/II/A/46 încheiat de Tribunalul Bacău în data de 19.04.2024 privind efectuarea unei noi trageri la sorți pentru desemnarea locțiitorului la Biroul electoral de circumscripție nr. 50 Măgirești din județul Bacău Proces verbal de afișare
51Hotărâre nr.50H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna S. E. împotriva Hotărârii nr. 12 din 20.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 Vaslui Proces verbal de afișare
52Hotărâre nr.51H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Adevăr, Democrație, Educație și Reconstrucție împotriva neînregistrării semnului electoral al acesteia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 Proces verbal de afișare
53Hotărâre nr.52H/23.04.2024 rivind respingerea contestației formulate de către doamna M. G. M. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Alba, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024 Proces verbal de afișare
54Hotărâre nr.53H/23.04.2024 privind admiterea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 21 Harghita Proces verbal de afișare
55Hotărâre nr.54H/23.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 202
56Hotărâre nr.55H/24.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art.5 alin. (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
57
Hotărâre nr.56H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție constituite în județul Giurgiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
58Hotărâre nr.57H/24.04.2024 privind respingerea contestației formulate împotriva Procesului-Verbal nr. 1620 din data de 22 aprilie 2024 întocmit de președintele Tribunalului Ialomița privind desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora din județul Ialomița, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
59Hotărâre nr.58H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva Procesului-Verbal nr. 3204/II/A/39 din data de 22 aprilie 2024 întocmit de președintele Tribunalului Alba privind desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora din județul Alba, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
60Hotărâre nr.59H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție constituite în județul Dolj, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
61Hotărâre nr.60H/24.04.2024 privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr.8H/09.04.2024 privind unele măsuri pentru centralizarea informațiilor referitoare la alianțele electorale li la candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
62Hotărâre nr.61H/24.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul PRO România împotriva Hotărârii nr. 11 din 23.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 40 VâlceaProces verbal de afișare
63Hotărâre nr.62H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate de către Partidul Mișcarea Populară împotriva Hotărârii nr. 18 din 22.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 Vaslui Proces verbal de afișare
64Hotărâre nr.63H/24.04.2024 privind respingerea contestației formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Sibiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
65Hotărâre nr.64H/24.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Argeș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024, și respingerea contestațiilor înregistrate la Biroul Electoral cu nr. 122CT/BEC2024/23.04.2024, nr. 134CT/BEC2024/24.04.2024 și nr. 166CT/BEC2024/24.04.2024Proces verbal de afișare
66Hotărâre nr.65H/26.04.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024
Cerere vot urnă specială format .rtf
67Hotărâre nr.66H/26.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 25 Ilfov
68Hotărâre nr.67H/26.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare
69Hotărâre nr.68H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate împotriva Procesului-verbal nr. 1692/25.04.2024 încheiat de Tribunalul Ialomiţa cu ocazia desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Ialomiţa, precum şi a locţiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
70Hotărâre nr.69H/26.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 26 Maramureș
71Hotărâre nr.70H/26.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Teleorman în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 36 Teleorman
72Hotărâre nr.71H/26.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Uniunea Salvați România (USR) – filiala Dolj și de către Partidul Sănătate Educație Sustenabilitate (SENS) – Filiala Dolj împotriva Deciziei nr. 2/24.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 DoljProces verbal de afișare
73Hotărâre nr.72H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul B.C. A.-M. împotriva Hotărârii nr. 16 din 25.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 DoljProces verbal de afișare
74Hotărâre nr.73H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate împotriva desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Cluj, precum şi a locţiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
75Hotărâre nr.74H/26.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului „Ne Pasă De România" la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
76Hotărâre nr.75H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiilor nr. 178CT/BEC2024/22.04.2024. nr.188CT/BEC2024/26.04.2024, nr.191CT/BEC2024/26.04.2024, nr.193CT/ BEC2024/26.04.2024, nr. 194CT/BEC2024/26.04.2024, nr.195CT/ BEC2024/ 26.04.2024Proces verbal de afișare
77Hotărâre nr.76H/26.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului „TRADIŢIE, ONOARE, DISCIPLINĂ, EXCELENŢĂ" (T.O.D.E.) la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
78Hotărâre nr.77H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate împotriva Procesului-verbal nr. 1095 din data de 23.04.2024 încheiat de Tribunalul Dolj privind desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor circumscripţiilor electorale din judeţul Dolj şi a actelor subsecvente acestuia încheiate de Tribunalul DolProces verbal de afișare
79Hotărâre nr.78H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul A. P. împotriva Deciziilor nr. 4/25.04.2024, nr. 5/25.04.2024, nr.6/25.04.2024, nr. 7/25.04.2024, nr. 8/25.04.2024, nr. 9/25.04.2024 şi nr. 10/25.04.2024 adoptate şi afişate la data de 25.04.2024 de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul BucureştiProces verbal de afișare
80Hotărâre nr.79
H/29.04.2024
privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Liga pentru Deşteptarea României la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
81Hotărâre nr.80H/29.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Diaspora Unită la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
82Hotărâre nr.81H/29.04.2024 privind respingerea contestaţiilor nr. 198CT/BEC2024/27.04.2024 şi nr.201CT/BEC2024/27.04.2024 împotriva procedurii de desemnare prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie constituite în judeţul Argeş din data de 25.04.2024Proces verbal de afișare
83Hotărâre nr.82H/29.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna N. I.-R. împotriva Deciziei nr. 4/25.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul BucureştiProces verbal de afișare
84Hotărâre nr.83H/29.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Alianţa Etocrată pentru Reformă la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
85Hotărâre nr.84H/29.04.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 864C/BEC2024/26.04.2024 împotriva procedurii de desemnare prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie constituite în judeţul Argeş din data de 25.04.2024Proces verbal de afișare
86Hotărâre nr.85H/30.04.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 205CT/BEC2024/29.04.2024 privind înlocuirea reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 2 BradProces verbal de afișare
87Hotărâre nr.86H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Grupului Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor în Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 23 IalomiţaProces verbal de afișare
88Hotărâre nr.87H/30.04.2024 privind aplicarea prevederilor art. 58 şi 60 raportat la art. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioareProces verbal de afișare
89Hotărâre nr.88H/30.04.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Judeţeană Vaslui, Partidul Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Vaslui şi Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Vaslui împotriva Deciziei nr. 2 din 26.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
90Hotărâre nr.89H/30.04.2024 privind acreditarea Asociaţiei Grupului pentru Acţiune Locală şi Dialog Economic (GRADECO) pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
91Hotărâre nr.90H/30.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Uniunea Independentă pentru SighişoaraProces verbal de afișare
92Hotărâre nr.91H/30.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a listei de membri depusă de asociaţia Alianţa pentru Unitatea Rromilor, în vederea depunerii candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024 în condiţiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioareProces verbal de afișare
93Hotărâre nr.92H/30.04.2024 privind admiterea cererii de înregistrare a listei de membri depusă de asociaţia Forumul Cehilor din România, în vederea depunerii candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024 în condiţiile art. 8 alin. (3) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioareProces verbal de afișare
94Hotărâre nr.94H/30.04.2024 privind admiterea cererii de înregistrare a listei de membri depusă de asociaţia Uniunea Democrată Tătară, în vederea depunerii candidaturilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024 în condiţiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi respingerea contestaţiei formulate de către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din RomâniaProces verbal de afișare
95Hotărâre nr.95H/30.04.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 203CT/BEC2024/28.04.2024, formulată de către domnul M.C.C., împotriva procedurii de desemnare prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie constituite în judeţul Argeş din data de 25.04.2024Proces verbal de afișare
96Hotărâre nr.96H/30.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul M. I.-C.Proces verbal de afișare
97Hotărâre nr.97H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Social Democrat şi a reprezentantului Uniunii Democrate Maghiare din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 Proces verbal de afișare
98Hotărâre nr.98H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 Satu MareProces verbal de afișare
99Hotărâre nr.99H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 37 TimișProces verbal de afișare
100Hotărâre nr.100H/07.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 2 alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024,
referitoare la completarea birourilor electorale de circumscripţie în a treia etapă
101Hotărâre nr.101H/08.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 58 alin. (8) și (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare
102Hotărâre nr.102H/08.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 40 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 79 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare
103Hotărâre nr.103H/08.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul V. S. împotriva Procesului-Verbal nr. 1 încheiat la data de 16.04.2024 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 MehedințiProces verbal de afișare
104Hotărâre nr.104H/08.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 MehedințiProces verbal de afișare
105Hotărâre nr.105H/08.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache împotriva Deciziei nr. 11/01.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 – Municipiul BucureștiProces verbal de afișare
106Hotărâre nr.106H/08.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 BotoșaniProces verbal de afișare
107Hotărâre nr.107H/08.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna F. V.-D. împotriva Hotărârii nr. 30 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 11 Caraș-SeverinProces verbal de afișare
108Hotărâre nr.108H/08.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
109Hotărâre nr.109H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Satu Mare împotriva Hotărârii nr. 12/10.04.2024 a Autorităţii Electorale PermanenteProces verbal de afișare
110Hotărâre nr.110H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul România Mare - Filiala Judeţeană Galaţi împotriva Procesului-Verbal nr. 495 din 08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 GalaţiProces verbal de afișare
111Hotărâre nr.111H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul D. I. -M. împotriva Hotărârii nr. 26 din 08.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 OltProces verbal de afișare
112Hotărâre nr.112H/10.05.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent BODOC MARIUS CĂTĂLIN la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
113Hotărâre nr.113H/10.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 PrahovaProces verbal de afișare
114Hotărâre nr.114H/10.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului S.O.S. România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 SuceavaProces verbal de afișare
115Hotărâre nr.115H/10.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului S.O.S. România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
116Hotărâre nr.116H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei Partidului Umanist Social Liberal împotriva Hotărârii nr. 75/03.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud privind înlocuirea reprezentantului PMP în Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 34 NegrileştiProces verbal de afișare
117Hotărâre nr.117H/10.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
ANEXA.DOCXModelul adresei de comunicare a reprezentanților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în birourile electorale ale secțiilor de votare din țară
LISTA.XLXSLista reprezentanților propuși
Hotărâre nr.117REP_H/17.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare, republicată
Hotărâre nr.149H/17.05.2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr.117H/10.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
118Hotărâre nr.118H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna V.M. împotriva Hotărârii nr. 1 din 17.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 TeleormanProces verbal de afișare
119Hotărâre nr.119H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Naţional Conservator Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.26 MaramureşProces verbal de afișare
120Hotărâre nr.120H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Umanist Social Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 MehedinţiProces verbal de afișare
121Hotărâre nr.121H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Umanist Social Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 HunedoaraProces verbal de afișare
122Hotărâre nr.122H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Umanist Social Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 GorjProces verbal de afișare
123Hotărâre nr.123H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul S.O.S. România - Organizaţia Judeţeană Harghita, împotriva Procesului-verbal nr. 389/09.05.2024 privind completarea Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 21 HarghitaProces verbal de afișare
124Hotărâre nr.124H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Galaţi, împotriva Procesului-verbal nr. 495/08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 GalaţiProces verbal de afișare
125Hotărâre nr.125H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Filiala Prahova împotriva operaţiunii de tragere la sorţi pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot pentru Consiliul Judeţean în Circumscripţia Electorală nr. 31 PrahovaProces verbal de afișare
126Hotărâre nr.126H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Dâmboviţa, împotriva Procesului-verbal nr. 339/09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 DâmboviţaProces verbal de afișare
127Hotărâre nr.127H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Bucureşti, împotriva deciziei de respingere a cererii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 42 - Municipiul Bucureşti, în etapa a treia, cu un reprezentant din partea Partidului Forţa DrepteiProces verbal de afișare
128Hotărâre nr.128H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Uniunea Ucrainenilor din România împotriva operaţiunii de tragere la sorţi pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot pentru Consiliul Judeţean MaramureşProces verbal de afișare
129Hotărâre nr.129H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Argeş, împotriva Procesului-verbal nr. 5/09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 ArgeşProces verbal de afișare
130Hotărâre nr.130H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Vrancea, împotriva deciziei de respingere a cererii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea, în etapa a treia, cu un reprezentant din partea Partidului Forţa DrepteiProces verbal de afișare
131Hotărâre nr.131H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul D.A.-B. împotriva Deciziei nr. 13/08.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul BucureştiProces verbal de afișare
132Hotărâre nr.132H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Vâlcea, împotriva Procesului-verbal nr. 116/10.05.2024 al Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 40 Vâlcea, privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Judeţean şi a preşedintelui Consiliului JudeţeanProces verbal de afișare
133Hotărâre nr.133H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Braşov, împotriva Procesului-verbal nr. 113/08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 BraşovProces verbal de afișare
134Hotărâre nr.134H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Olt, împotriva deciziei de respingere a cererii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt, în etapa a treia, cu un reprezentant din partea Partidului Forţa DrepteiProces verbal de afișare
135Hotărâre nr.135H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Maramureş împotriva Procesului- verbal nr. 504/10.05.2024 al Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 26 MaramureşProces verbal de afișare
136Hotărâre nr.136H/12.05.2024 privind admiterea contestaţiilor formulate împotriva desemnării preşedinţilor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău şi ai birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală din judeţul Buzău, precum şi a locţiitorilor acestora, din data de 10.05.2024, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
137Hotărâre nr.138H/14.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Oamenilor Tineri împotriva Hotărârii nr. 32 din 11.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
138Hotărâre nr.139H/14.05.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 255CT/BEC2024/13.05.2024 împotriva Hotărârii nr. 39/2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba privind înlocuirea reprezentanţilor partidelor politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electoraleProces verbal de afișare
139Hotărâre nr.140H/14.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului S.O.S România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 SălajProces verbal de afișare
140Hotărâre nr.141H/14.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului România Mare în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 GalaţiProces verbal de afișare
141Hotărâre nr.142H/14.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna D. T.-S. împotriva desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Buzău, precum şi a locţiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
142Hotărâre nr.144H/17.05.2024 privind acreditarea Fundaţiei „BIROUL DE CERCETĂRI SOCIALE" pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
143Hotărâre nr.145H/17.05.2024 privind acreditarea SODISO RESEARCH S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
144Hotărâre nr.146H/17.05.2024 privind acreditarea SONDAJE MARKETING RELAŢII PUBLICE S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
145Hotărâre nr.147H/17.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna B. A. – A. împotriva Hotărârii nr. 29 din 10.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 ClujProces verbal de afișare
146Hotărâre nr.148H/17.05.2024 privind admiterea contestațiilor înregistrate cu nr. 264CT/BEC2024/16.05.2024 și nr. 266CT/BEC2024/17.05.2024Proces verbal de afișare
147Hotărâre nr.149H/17.05.2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr.117H/10.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
148Hotărâre nr.150H/17.05.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Democrației Și Solidarității - DEMOS la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
149Hotărâre nr.151H/17.05.2024 privind respingerea contestației nr. 262CT/BEC2024/16.05.2024 formulate împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Buzău, precum și a locțiitorilor acestora, din data de 15.05.2024, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
150Hotărâre nr.152C/17.05.2024 privind respingerea contestației nr. 265CT/BEC2024/16.05.2024 formulate împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Buzău, precum și a locțiitorilor acestora, din data de 15.05.2024, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
151Hotărâre nr.153H/21.05.2024 privind acreditarea CENTRULUI DE SOCIOLOGIE URBANĂ ŞI REGIONALĂ - CURS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
152Hotărâre nr.154H/21.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor din data de 9 iunie 2024
ANEXAModel HOTĂRÂRE/DECIZIE privind efectuarea de corecţii ale datelor înscrise în proceseie-verbale care atestă voturile valabil exprimate obţinute de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi
ANEXA_1A Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru secţia de votare nr....
ANEXA 1B Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale întocmite de biroul electoral al secţiei de votare nr....
ANEXA 2A Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European pentru secţia de votare nr....
ANEXA 2B Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru membrii din România în Parlamentul European întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr....
153Hotărâre nr.155H/21.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna D.T.-S împotriva desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Buzău, precum şi a locţiitorilor acestora, din data de 15.05.2024, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
154Hotărâre nr.156H/21.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul C.P. împotriva Hotărârii nr. 33 din 16.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 MureșProces verbal de afișare
155Hotărâre nr.157H/21.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna D.I. împotriva Hotărârii nr. 19/15.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași Proces verbal de afișare
156Hotărâre nr.158H/21.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul D.S.Proces verbal de afișare
157Hotărâre nr.159H/21.05.2024 privind admiterea contestației formulate de Partidul Umanist Social Liberal împotriva Hotărârii nr.51/15.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 VranceaProces verbal de afișare
158Hotărâre nr.160H/24.05.2024 privind acreditarea Grupului de Studii Socio Comportamentale Avangarde S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
159Hotărâre nr.161H/24.05.2024 privind acreditarea SODISO RESEARCH S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
160Hotărâre nr.162H/24.05.2024 privind unele măsuri pentru asigurarea ordinii publice la alegerile din data de 9 iunie 2024
161Hotărâre nr.163H/24.05.2024 privind aprobarea procedurii de acreditare a delegaţi lor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegerile din data de 9 iunie 2024 şi nu au reprezentanţi În biroul electoral al secţiei de votare
Descarcă fișier .rtf 1 Modelul orientativ al documentului de acreditare a delegaților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile din data de 9 iunie 2024 și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare
Descarcă fișier .rtf 2Modelul orientativ al formularului conținând datele delegaților propuși
162Hotărâre nr.164H/24.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de partidul Alianţa pentru Unirea Românilor Împotriva Hotărârii nr. 42/21.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 AlbaProces verbal de afișare
163Hotărâre nr.165H/24.05.2024 privind respingerea contestatiei nr. 273CT/BEC2024/22.05.2024 împotriva Hotararii nr. 40/20.05.2024 a Biroului Electoral de
Circumscriptie Judeteana nr. 25 Ilfov privind solutionarea cererii de inlocuire a reprezentantului partidului Miscarea Populara in Biroul
electoral de circumscriptie comunala nr. 33 Mogosoaia, judetul Ilfov
Proces verbal de afișare
164Hotărâre nr.166/24.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianta pentru Unirea Romanilor in Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 32 Satu Mare
Proces verbal de afișare
165Hotărâre nr.167H/24.05.2024 privind respingerea sesizarii formulate de catre doamna împotriva Hotararii nr. 34 din 14.04.2024 a Biroului Electoral
de Circumscriptie Judeteana nr. 25 Ilfov
Proces verbal de afișare
166Hotărâre nr.168/24.05.2024 privind respingerea contestatiei formulate de catre doamna impotriva Hotararii nr. 87 din 23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 17 Dolj
Proces verbal de afișare
167Hotărâre nr.169H/28.05.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în secțiile de votare organizate în țară la alegerile din data de 9 iunie 2024
Anexa 1 - .rtfModelul orientativ al declarației potrivit căreia alegătorul resortisant (cu cetățenie română) înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene
Anexa 2 - .rtfModelul declarației alegătorului că nu și-a mai exercitat dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024
Anexa 3 - .rtfModelul declarației privind neexercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Anexa 4 - .xlsxDiagrama exercitării dreptului de vot la secțiile de votare organizate în țară la alegerile din data de 9 Iunie 2024
168Hotărâre nr.170H/28.05.2024 pentru asigurarea informării opiniei publice privind prezența la vot și rezultatele alegerilor din data de 9 iunie 2024
169Hotărâre nr.171H/28.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 22 alin. (9) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, cu modificările ulterioare
Anexa 1 - .rtf
Anexa 2 - .rtf
Anexa 3 - .rtf
Anexa 4 - .rtf
170Hotărâre nr.173H/28.05.2024 privind acreditarea Inter Regional Media S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
171Hotărâre nr.174H/28.05.2024 privind respingerea solicitării de acreditare a GABRIEL SMART CONSTRANS SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
172Hotărâre nr.175H/28.05.2024 privind acreditarea MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
173Hotărâre nr.176H/28.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Iaşi împotriva Hotărârii nr. 94/23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 IaşiProces verbal de afișare
174Hotărâre nr.177H/28.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Bacău împotriva Hotărârii nr. 74 din 23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 BacăuProces verbal de afișare
Îndreptarea erorii materiale

Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 177H/28.05.2024 privind admiterea contestației formulate de către Partidul Pro România – Organizația Județeană Bacău împotriva Hotărârii nr. 74 din 23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău
175Hotărâre nr.178H/28.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
176Hotărâre nr.179H/31.05.2024 privind acreditarea SEN-TEN MEDIA S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
177Hotărâre nr.180H/31.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 44/23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 ArgeşProces verbal de afișare
178Hotărâre nr.181H/31.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna C.R. împotriva Hotărârii nr. 47 din 25.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 ArgeşProces verbal de afișare
179Hotărâre nr.182H/31.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către partidul Alianţa pentru Unirea Românilor - Filiala Judeţeană Dâmboviţa, împotriva Hotărârii nr. 39/29.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 DâmboviţaProces verbal de afișare
180Hotărâre nr.183H/31.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul B.I. împotriva Hotărârii nr. 75/27.05.2024 a Biroului Electoral Circumscripţie Judeţeană nr. 20 GorjProces verbal de afișare
180Hotărâre nr.184H/31.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna împotriva Hotărârii nr. 36 din 24.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 23 IalomiţaProces verbal de afișare
182Hotărâre nr.185H/31.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
183Hotărâre nr.186H/31.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Prahova împotriva Hotărârii nr. 104/27.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 PrahovaProces verbal de afișare
184Hotărâre nr.187H/31.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul R.C.M. împotriva Hotărârii nr. 46/28.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 7 BotoşaniProces verbal de afișare
185Hotărâre nr.188H/31.05.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean VranceaProces verbal de afișare
186Hotărâre nr.189H/31.05.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea primarului comunei Vidra judeţul VranceaProces verbal de afișare
187Hotărâre nr.190H/31.05.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a buletinelor de vot pentru alegerea primarului şi Consiliului local din comuna Urecheşti, judeţul BacăuProces verbal de afișare
188Hotărâre nr.191H/02.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea Consiliului Judeţean Satu MareProces verbal de afișare
189Hotărâre nr.192H/02.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea Consiliului local al municipiului Satu MareProces verbal de afișare
190Hotărâre nr.193H/02.06.2024 privind admiterea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea primarului comunei Sanislău, judeţul Satu MareProces verbal de afișare
191Hotărâre nr.194H/02.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea Consiliului Judeţean Caraş-SeverinProces verbal de afișare
192Hotărâre nr.195H/04.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea președintelui Consiliului Judeţean Satu-Mare
PVA 192
Proces verbal de afișare
193Hotărâre nr.196H/04.06.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate împotriva Hotărârii nr. 96 din 27.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36
Teleorman
Proces verbal de afișare
194Hotărâre nr.197H/04.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Prahova împotriva Hotărârii nr. 106/31.05.2024 a
Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova
Proces verbal de afișare
195Hotărâre nr.198H/04.06.2024 privind unele măsuri de conștientizare asupra interdicției alegătorilor de a fotografia sau filma prin orice mijloace buletinul de vot
Anexa afiș - .docx
196Hotărâre nr.199H/04.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul B.S., împotriva Hotărârii nr. 87/03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
197Hotărâre nr.200H/04.06.2024 privind acreditarea GABRIEL SMART CONSTRANS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
198Hotărâre nr.201H/04.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 TELEORMANProces verbal de afișare
199Hotărâre nr.202H/04.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 MureşProces verbal de afișare
200Hotărâre nr.203H/04.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulată de doamna C.S.F. şi a contestaţiei formulată de doamna T.I.-T., împotriva Art. 2 din Hotărârea nr. 48/02.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba
Proces verbal de afișare
201Hotărâre nr.204H/04.06.2024 privind asigurarea accesului la staţiile de lucru care funcţionează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la art. 103ˆ1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare
202Hotărâre nr.205H/04.06.2024 privind aprobarea utilizării aplicaţiei informatice dezvoltată de Autoritatea Electorală Permanentă pentru repartizarea mandatelor pentru autorităţile administraţiei publice locale
203Hotărâre nr.206H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul H.C. împotriva Hotărârii nr. 102 din 03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 IaşiProces verbal de afișare
204Hotărâre nr.207H/06.06.2024 privind modificarea art. 3 alin. (7) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 65H/26.04.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024
205Hotărâre nr.208H/06.06.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care nu şi-au preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unităţii administrativ-teritoriale unde îşi au domiciliul sau reşedinţa
206Hotărâre nr.209H/06.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea Consiliului Judeţean BuzăuProces verbal de afișare
207Hotărâre nr.210H/06.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului S.O.S. România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 SATU MAREProces verbal de afișare
208Hotărâre nr.211H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna T.D.M., împotriva Procesului - Verbal nr. 482/04.06.2024 întocmit de Preşedintele Tribunalului ArgeşProces verbal de afișare
209Hotărâre nr.212H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Mogoşoaia şi de către domnul A.I. împotriva Hotărârii nr. 50 din 05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
210Hotărâre nr.213H/06.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea Consiliului Judeţean IalomiţaProces verbal de afișare
211Hotărâre nr.214H/06.06.2024 privind respingerea solicitării de retipărire a buletinelor de vot pentru alegerea primarului oraşului Năvodari şi a Consiliului local al oraşului Năvodari, judeţul ConstanţaProces verbal de afișare
212Hotărâre nr.215H/06.06.2024 privind admiterea contestaţiei Autorităţii Electorale Permanente împotriva Hotărârii nr. 65/05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 11 Caraş-SeverinProces verbal de afișare
213Hotărâre nr.216H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna M.A., împotriva Hotărârii nr. 52/05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 Ilfov şi Hotărârii nr. 21/03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 33 MogoşoaiaProces verbal de afișare
214Hotărâre nr.217H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna T.D.-R., împotriva Hotărârii nr. 51/05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 Ilfov şi Hotărârii nr. 22/03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 33 MogoşoaiaProces verbal de afișare
215Hotărâre nr.219H/07.06.2024 privind acreditarea ARHETIP DEVELOPMENT S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
215Hotărâre nr.220H/07.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 HunedoaraProces verbal de afișare
216Hotărâre nr.221H/07.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 15 CovasnaProces verbal de afișare
217Hotărâre nr.222H/09.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 HunedoaraProces verbal de afișare
218Hotărâre nr.223H/09.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul PRO România - Organizaţia Judeţeană Sibiu împotriva Deciziei nr. 3/07.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 34 SibiuProces verbal de afișare
219Hotărâre nr.224H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulată de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, Filiala Alba, împotriva Hotărârii nr. 53/07.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 AlbaProces verbal de afișare
220Hotărâre nr.225H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către domnul N.A.A, împotriva Hotărârii nr. 325/06.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 TimişProces verbal de afișare
221Hotărâre nr.226H/09.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-Forţa Dreptei
împotriva Hotărârii nr. 109 din 08.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea
Proces verbal de afișare
222Hotărâre nr.227H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău împotriva Hotărârii nr. 47/09.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 BuzăuProces verbal de afișare
223Hotărâre nr.228H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău împotriva Hotărârii nr. 48/09.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 BuzăuProces verbal de afișare
224Hotărâre nr.229H/10.06.2024 privind admiterea sesizării nr.879/10.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 2 Arad
225Hotărâre nr.230H/10.06.2024 privind unele măsuri de publicare a datelor parţiale privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului la alegerile din data de 9 iunie 2024
226Hotărâre nr.231H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Urlaţi, judeţul Prahova, formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană PrahovaProces verbal de afișare
227Hotărâre nr.232H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Balaceanu, formulată de către Partidul Național Liberal – Filiala BuzăuProces verbal de afișare
228Hotărâre nr.233H/10.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul E.I. împotriva Procesului-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală Nr. 80 Valea Râmnicului - judeţul BuzăuProces verbal de afișare
229Hotărâre nr.234H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Curcani, judeţul Călăraşi, formulată de către domnul G.AProces verbal de afișare
230Hotărâre nr.235H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comana, judeţul Giurgiu, formulată de către doamna M.A.GProces verbal de afișare
231Hotărâre nr.236H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor formulată de către doamna C.C.P.Proces verbal de afișare
232Hotărâre nr.237H/11.06.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 121 alin. (2ˆ3) şi (2ˆ4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa - format .rtf
233Hotărâre nr.238H/11.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţiile de primar şi consiler local desfăşurate la data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală nr. 5 Boldeşti Scăeni - judeţul PrahovaProces verbal de afișare
234Hotărâre nr.239H/12.06.2024 privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru candidaţii la funcţia de primar aflaţi în situaţia prevăzută la art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
235Hotărâre nr.240H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Motru, judeţul Gorj, formulată de Partidul Naţional LiberalProces verbal de afișare
236Hotărâre nr.241H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 31 Cozieni, judeţul Buzău formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană BuzăuProces verbal de afișare
237Hotărâre nr.242H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, formulată de către Partidul Umanist Social Liberal - Filiala Locală Târgu CărbuneştiProces verbal de afișare
238Hotărâre nr.243H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 23 Drăgăneşti - judeţul Galaţi formulată de Partidul Naţional Conservator RomânProces verbal de afișare
239Hotărâre nr.244H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 9 Negru Vodă, judeţul Constanţa, formulată de către domnul U.PProces verbal de afișare
240Hotărâre nr.245H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, formulată de către Partidul Social Democrat - Filiala Maramureş - Poenile de sub Munte

Proces verbal de afișare
241Hotărâre nr.246H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Racoş, judeţul Braşov, formulată de către Candidatul Independent Gheorghe Gabriel MucsaProces verbal de afișare
242Hotărâre nr.247H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 11 Târgu Lăpuş - judeţul Maramureş formulată de Partidul Social Democrat - Filiala MaramureşProces verbal de afișare
243Hotărâre nr.248H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara, Partidul Social Democrat - Organizaţia Teliucu Inferior şi de către domnul B.R.C.Proces verbal de afișare
244Hotărâre nr.249H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Lunca, judeţul Bihor, formulată de P.I.Proces verbal de afișare
245Hotărâre nr.250H/12.06.2024 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţiile de primar şi consiler local desfăşurate la data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală nr. 5 Boldeşti Scăeni - judeţul PrahovaProces verbal de afișare
246Hotărâre nr.251H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Motru, judeţul Gorj, formulată de Partidul Alianţa pentru Unirea RomânilorProces verbal de afișare
247Hotărâre nr.252H/12.06.2024 privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru candidaţii la funcţia de primar din Circumscripţia Electorală nr. 56 Comuna Poşaga - judeţul Alba, aflaţi în situaţia prevăzută la art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
248Hotărâre nr.253H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Săcueni, judeţul Bihor, formulată de către domnul B.D.
249Hotărâre nr.254H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Ticvaniu Mare, judeţul Caraş-Severin, formulată de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Caraş-Severin
250Hotărâre nr.255H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Orbească, judeţul Teleorman, formulată de Partidul Social Democrat
251Hotărâre nr.256H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Lugaşu de Jos, judeţul Bihor, formulată de către doamna B.M.L.
252Hotărâre nr.257H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de Alianţa Naţional Creştină (ANC)
253Hotărâre nr.258H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 Cărand, judeţul Arad, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad
254Hotărâre nr.259H/12.06.2024 privind respingerea contestaţiei de reanalizare a buletinelor de vot declarate nule în secţiile de votare nr. 221 Mădrigeşti şi nr. 222 Secaş
din circumscripţia electorală nr. 20, comuna Brazii, judeţul Arad, formulată de Partidul Naţional Liberal
255Hotărâre nr.260H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 54 Pantelimon, judeţul Constanţa, formulată de către Partidul Social Democrat, Filiala Constanţa
256Hotărâre nr.261H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Marca, judeţul Sălaj, formulată de către Partidul Naţional Liberal
257Hotărâre nr.262H/12.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-FORŢA DREPTEI împotriva Hotărârii nr. 47/10.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 29 Neamţ
258Hotărâre nr.263H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor sau de renumărare a voturilor valabil exprimate, a celor nule şi anulate, centralizate la nivelul Circumscripţiei Electorale Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, formulată de Partidul Patrioţilor - Filiala Mediaş
259Hotărâre nr.264H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în judeţul Neamţ, formulată de Uniunea Salvaţi România, Partidul Mişcarea Populară şi Forţa Dreptei
260Hotărâre nr.265H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 43 Iedera, judeţul Dâmboviţa formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa
261Hotărâre nr.266H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 58 comuna Negreni, judeţul Cluj, formulată de către Partidul Social Democrat, filiala Cluj
262Hotărâre nr.267H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală 1, Sector 1, Bucureşti, formulată de către doamna Clotilde- Marie-Brigitte Armand
263Hotărâre nr.268H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comuna Lunca, judeţul Bihor, formulată de către domnul P.I.
264Hotărâre nr.269H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 1 Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud formulată de Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud
265Hotărâre nr.270H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 4 Găeşti, judeţul Dâmboviţa, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Dâmboviţa
266Hotărâre nr.271H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 35 Periş, judeţul Ilfov, formulată de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Periş
267Hotărâre nr.272H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 7 Botoşani, judeţul Botoşani, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Botoşani
268Hotărâre nr.273H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 68 Malu Mare, judeţul Dolj, formulată de Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj
269Hotărâre nr.274H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 26, Dămuc, judeţul Neamţ, formulată de Partidul Naţional Liberal- Filiala Neamţ
270Hotărâre nr.275H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 74 Scurtu Mare, judeţul Teleorman, formulată de către Alianţa pentru Unirea României - Filiala Judeţeană Teleorman
271Hotărâre nr.276H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 7, oraşul Săcueni, judeţul Bihor, formulată de către domnul D.N.
272Hotărâre nr.277H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 7, oraşul Săcuieni, judeţul Bihor, formulată de către domnul Z.Z., preşedintele partidului AMT-EMSZ
273Hotărâre nr.278H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale, pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, în circumscripţia electorală nr. 41 Judeţul Vrancea, formulată de Partidul Naţional Liberal - Filiala Vrancea
274Hotărâre nr.279H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în circumscripţia electorală nr. 17 Judeţul Dolj, formulată de Partidul Naţional Liberal - Organizaţia judeţeană Dolj
275Hotărâre nr.280H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Ciocârlia, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Forţa Dreptei
276Hotărâre nr.281H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Lopadea Nouă, judeţul Alba, formulată de către Partidul Social Democrat
277Hotărâre nr.282H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 66, Turcineşti, judeţul Gorj formulată de către domnul M.D.
278Hotărâre nr.283H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în circumscripţia electorală nr. 60 Roşia de Secaş, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia judeţeană Alba
279Hotărâre nr.284H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale din data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală Oraş Negru Vodă - judeţ Constanţa, formulată de către Partidul Naţional Liberal Constanţa
280Hotărâre nr.285H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 1 Bragadiru - judeţul Ilfov formulată de Alianţa Dreapta Unită Ilfov
281Hotărâre nr.286H/13.06.2024 privind respingerea contestației formulată de domnul S.N..I împotriva Hotărârii nr.19/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 49 Pestișu Mic, județul Hunedoara
282Hotărâre nr.287H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 41/11.06.2024 a Biroului Electoral Judeţean Sălaj, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Sălaj
283Hotărâre nr.288H/14.06.2024 privind corectarea neconcordanţelor constatate la verificarea proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL în anumite localităţi din judeţul Iaşi, cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024
284Hotărâre nr.289H/14.06.2024 privind corectarea neconcordanţelor constatate la verificarea proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL în anumite localităţi din judeţul Mehedinți, cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024
285Hotărâre nr.290H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în secţia de votare nr. 403, Circumscripţia Electorală Racoş, judeţul Braşov, formulată de Partidul Alianţa Maghiară din Transilvania
286Hotărâre nr.291H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 7 Titu, judeţul Dâmboviţa, formulată de către domnul C. A
287Hotărâre nr.292H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Preşedintele Consiliului Judeţean şi Consiliul Judeţean în judeţul Gorj, formulată de Partidul Naţional Liberal
288Hotărâre nr.293H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de Circumscripţie comunală nr. 50 Tărlungeni, judeţul Braşov, formulată de către USR- filiala Braşov
289Hotărâre nr.294H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale din data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală Comuna Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, formulată de către Partidul Naţional Liberal
290Hotărâre nr.295H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar în Circumscripţia Electorală Iedera, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul Partidul Social Democrat
291Hotărâre nr.296H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 40 Igneşti, judeţul Arad, formulată de către domnul P. Ş. P
292Hotărâre nr.297H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 64 Popeşti, judeţul Iaşi, formulată de către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor - Filiala Judeţeană Iaşi
293Hotărâre nr.298H/14.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul M. A.-D. împotriva Hotărârii nr. 154/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud
294Hotărâre nr.299H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 35 Periş, judeţul Ilfov, formulată de Uniunea Salvaţi România - Organizaţia Periş, Alianţa pentru Unirea Românilor - Organizaţia Periş, Partidul România Noastră - Organizaţia Periş şi Partidul Social Democrat - Organizaţia Periş
295Hotărâre nr.300H/14.06.2024 privind respingerea contestaţiei privind fraudarea alegerilor, cu consecinţa renumărării tuturor voturilor de la Consiliul Judeţean Ilfov, formulată de Partidul S.O.S. România - Filiala Ilfov
296Hotărâre nr.301H/14.06.2024 privind respingerea contestaţiilor pentru anularea alegerilor din data de 9 iunie 2024, la circumscripţia electorală nr. 59, Comuna Sfântu Gheorghe, judeţ Ialomiţa, secţia de votare nr. 208, formulate de Partidul Social Democrat şi Partidul Mişcarea Populară
297Hotărâre nr.302H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar în Circumscripţia Electorală Iedera, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul Z. C.
298Hotărâre nr.303H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar în Circumscripţia Electorală Brezoaiele, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul P. M.
299Hotărâre nr.304H/14.06.2024 privind corectarea neconcordanţelor constatate la verificarea proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL în anumite localităţi din judeţul Bistrița-Năsăud, cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024
300Hotărâre nr.305H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 8 Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul V.S.
301Hotărâre nr.306H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor din data de 09 iunie 2026, în circumscripţia electorală nr. 56, Comuna Lugaşu de Jos, judeţ Bihor, formulată de doamna B.M.L.
302Hotărâre nr.307H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în secţiile de votare nr. 8, 43 şi 44 din Circumscripţia Electorală Arad, judeţul Arad, formulată de Partidul Reînnoim Proiectul European al României
303Hotărâre nr.308H/15.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de către domnul R.M.N. împotriva Hotărârii nr. 60/12.06.2024 a Biroului electoral de circumscripţie comunală nr. 1 Alba
304Hotărâre nr.309H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripţie comunală nr. 31 Holbav, judeţul Braşov, formulată de către domnul G.I.
305Hotărâre nr.310H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Nr. 76 Răstolița, județul Mureș, formulată de domnii A. I. V., T. L. I. și D. Z.
306Hotărâre nr.311H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripție orășenească nr. 5 Hârșova, județul Constanța, formulată de către doamna C. A.
307Hotărâre nr.312H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripție județeană nr. 7 Botoșani, formulată de către Organizația Județeană PSD Botoșani
308Hotărâre nr.313H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 64 Vlădaia, județul Mehedinți, formulată de către domnul M.I.
309Hotărâre nr.314H/15.06.2024 privind respingerea propunerii anulării alegerilor în circumscripţia orăşenească nr. 7 Săcuieni, judeţul Bihor, formulată de către Biroul electoral de circumscripţie orăşenească nr. 7 Săcuieni
310Hotărâre nr.315H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 1 Sectorul 1 al Municipiului București, formulată de domnul R.M.
311Hotărâre nr.316H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 19 Bogșig, județul Arad, formulată de către domnul C. D.-C.
312Hotărâre nr.317H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 10 Alexeni, judeţul Ialomiţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Ialomiţa
313Hotărâre nr.318H/15.06.2024 privind respingerea solicitării pentru luarea măsurilor legale pentru remedierea neregulilor la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, la nivelul Circumscripției Electorale nr. 7, Comuna Balta - Albă, județ Buzău, secția de votare nr. 137 Sat Amara, formulată de Partidul Național Liberal - Filiala Buzău
314Hotărâre nr.319H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor din data de 9 iunie 2026, în circumscripția electorală nr. 24 Comuna Bumbești Pitic, județ Gorj, formulată de domnul I. I.
315Hotărâre nr.320H/15.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Iași împotriva Procesului-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr. 43 Hărmănești, județul Iași
316Hotărâre nr.321H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Nr. 18 Bucinișu, județul Olt, formulată de către domnul O. I. C.
317Hotărâre nr.322H/15.06.2024 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social Democrat – Organizația Bragadiru privind distribuirea mandatelor de consilieri locali în circumscripția nr. 1 Bragadiru
318Hotărâre nr.323H/15.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a alegerilor în județul Călărași, formulată de către doamna A. B.
319Hotărâre nr.324H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2 Mediaș, județul Sibiu, formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor - Filiala Mediaș
320Hotărâre nr.325H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2 Mediaș, județul Sibiu, formulată de către Partidul Patrioților - Filiala Mediaș
321Hotărâre nr.326H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Sectorul 1 – Municipiul București, formulată de Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei
322Hotărâre nr.327H/15.06.2024 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Sectorul 1 – Municipiul București, formulată de Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei
323Hotărâre nr.328H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanţa
Hotărâre nr.345H/18.06.2024 de îndreptare a erorii materiale strecurată în considerentele Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 328H/15.06.2024
privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanta
324Hotărâre nr.329H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale din data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală nr. 54 Şieuţ - judeţ Bistriţa-Năsăud, formulată de către Partidul Ecologist Român - Filiala Locală Şieuţ
325Hotărâre nr.330H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul SOS România - Filiala Vâlcea, împotriva Hotărârii nr. 90/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 40 Vâlcea
326Hotărâre nr.331H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 3 Medgidia, judeţul Constanţa, formulată de către Asociaţia Uniunea Democrată Tătară
327Hotărâre nr.332H/17.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a alegerilor pentru primar şi consiliul local în municipiul Constanţa, formulată de către Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Constanţa
328Hotărâre nr.333H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Judeţeană Nr. 29 Neamţ formulată de către Partidul S.O.S. România - Filiala Judeţeană Neamţ
329Hotărâre nr.334H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 28 Gălăuţaş, judeţul Harghita, formulată de către domnul
330Hotărâre nr.335H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Săcueni, judeţul Bihor, formulată de Partidul Alianţa Maghiară din Transilvania
331Hotărâre nr.336H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 6 Hîrşova, judeţul Constanţa, formulată de către doamna
D.C.
332Hotărâre nr.336H/17.06.2024 7privind respingerea contestaţiei formulate de către ASOCIAŢIA UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ împotriva Hotărârii nr. 26/12.06.2024 a
Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală Nr. 3 Medgidia, judeţul Constanţa
333Hotărâre nr.338H/17.06.2024 privind respingerea cererilor de renumărare a voturilor în judeţul Călăraşi, formulată de către doamna A.B.
334Hotărâre nr.339H/17.06.2024 privind contestaţia împotriva Hotărârii nr. 45/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad, formulată de doamna S.A.A.
335Hotărâre nr.340H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a documentelor semnate de către domnul M.M., viceprimar în oraşul Predeal, în calitate de membru al Biroului electoral de circumscripţie al oraşului Predeal, judeţul Braşov
336Hotărâre nr.341H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin domnul G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 43/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală Nr. 59 Şura Mică, Judeţul Sibiu
337Hotărâre nr.342H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 128/11.06.2028 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 1 al Municipiului Sibiu
338Hotărâre nr.343H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr.89/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 34 Sibiu
339Hotărâre nr.344H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin domnul G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 27/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală Nr. 52 Roşia, Judeţul Sibiu
340Hotărâre nr.345H/18.06.2024 de îndreptare a erorii materiale strecurată în considerentele Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 328H/15.06.2024
privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanta
341Hotărâre nr.346H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar al municipiului Târgul Jiu în Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de către Alianţa Naţional Creştină
342Hotărâre nr.347H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP
343Hotărâre nr.348H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar şi consiliul local în Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj
pentru primar şi consiliul local, formulată de către de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Gorj
344Hotărâre nr.349H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în secţia de votare nr. 51 din Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de către domnul C.I.M.
345Hotărâre nr.350H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi împotriva Hotărârii nr.
51/15.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 27 Mehedinţi
346Hotărâre nr.351H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Vrancea împotriva Hotărârii nr. 117/12.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 41 Vrancea
347Hotărâre nr.352H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în comuna Malu Mare, judeţul Dolj, formulată de către doamna G.A.
348Hotărâre nr.353H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 38 Movileni, judeţul Galaţi formulată de Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor – Filiala Judeţeană Galaţi
349Hotărâre nr.354H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Municipiul Gherla, judeţul Cluj, formulată de domnul R.I., candidat independent
350Hotărâre nr.355H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei Circumscripţia Electorală nr. 2, sector 2 al municipiului Bucureşti, pentru alegerea Primarului Sector 2, formulată de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-Forţa Dreptei
351Hotărâre nr.356H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în Secţia de votare nr. 137 Amara din Circumscripţia Electorală Nr. 7 Balta Albă,
judeţul Buzău, formulată de către doamna V.R., doamna R.D. şi domnul C.G.
352Hotărâre nr.357H/18.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor exprimate pe raza judeţului Giurgiu, la alegerile desfăşurate în data de 09.06.2024, formulată de către Partidul Mişcarea Populară - Filiala Giurgiu
353Hotărâre nr.358H/18.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău
354Hotărâre nr.359H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 79 Scorţeni, judeţul Bacău, formulată de către domnul
A.G.-C.
355Hotărâre nr.360H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale împotriva Hotărârârii nr. 50H/15.06.2024 emisă de către Circumscripţia Electorală nr. 2, sector 2 al municipiului Bucureşti
356Hotărâre nr.361H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud, împotriva Hotărârii nr. 199/14.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud
357Hotărâre nr.362H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr.65 Optaşi-Măgura, judeţul Olt, formulată de către domnul
M.P.
358Hotărâre nr.363H/18.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul V. I. și de către doamna P. O. împotriva Hotărârii nr. 88/13.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 35 Suceava
359Hotărâre nr.364H/18.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul V. I. și de către doamna C. I. M împotriva Hotărârii nr. 85/13.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 35 Suceava
360Hotărâre nr.365H/18.06.2024 privind contestația formulată de către Partidul Național Liberal — Filiala Bistrița-Năsăud, împotriva Hotărârii nr. 199/14.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 6 Bistrița-Năsăud
361Hotărâre nr.366H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea
362Hotărâre nr.367H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna A. B. împotriva Hotărârii nr. 357/17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași
363Hotărâre nr.368H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în județul Gorj, formulată de Partidul Național Liberal – Filiala Gorj
364Hotărâre nr.369H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în județul Vaslui, formulată de domnul M.C.
365Hotărâre nr.370H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Ilfov împotriva Hotărârii nr. 86/17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 25 Ilfov
366Hotărâre nr.371H/21.06.2024 privind admiterea contestației formulate de către Partidul Național Liberal – Filiala Neamț împotriva Hotărârii nr. 59/13.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț
367Hotărâre nr.372H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna A. B. împotriva Hotărârii nr. 358/17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași
368Hotărâre nr.373H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 134/18.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova, formulată de Partidul Social Democrat Ploiești – Filiala Prahova
369Hotărâre nr.374H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 127/1.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova, formulată de Partidul Social Democrat Ploiești – Filiala Prahova
370Hotărâre nr.375H/21.06.2024 privind respingerea contestației împotriva Procesului Verbal centralizator întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.40 Vâlcea, formulată de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor
371Hotărâre nr.376H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Săcueni, județul Bihor, formulată de Partidul Alianța Maghiară din Transilvania
372Hotărâre nr.377H/21.06.2024 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Săcueni, județul Bihor, formulată de Partidul Alianța Maghiară din Transilvania
373Hotărâre nr.378H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 127/17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova, formulată de domnul , în calitate de candidat la funcția de primar al comunei Filipeștii de Târg, județul Prahova
374Hotărâre nr.379H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna împotriva Hotărârii nr. 359 / 17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași
375Hotărâre nr.380H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul - candidatul Partidului Forța Dreptei la funcția de primar în comuna Ciorani, județul Prahova, împotriva Hotărârii nr. 129 / 17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova
376Hotărâre nr.381H/21.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul , reprezentant al Partidului Social Democrat - Organizația Teritorială Boldești Scăeni, județul Prahova, împotriva Hotărârii nr. 135 / 18.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova
377Hotărâre nr.382H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor din data de 9 iunie 2024 în 33 de secții de votare din municipiul Slobozia, formulată de către Partidul Național Liberal - Filiala Ialomița
378Hotărâre nr.383H/21.06.2024 privind respingerea contestației împotriva Hotărârii nr. 135 / 18.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova, formulată de către doamna
379Hotărâre nr.384H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 129 / 17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova, formulată de către domnul , în calitate de candidat la funcția de primar al comunei Ciorani, județul Prahova
380Hotărâre nr.385H/21.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 121 / 17.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova, formulată de doamna , președintele Partidului S.O.S. România - Filiala Prahova
381Hotărâre nr.386H/25.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 14 Constanța
382Hotărâre nr.387H/25.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 50/14.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 Mehedinți, formulată de domnul în calitate de candidat independent la funcția de consilier local în circumscripția electorală nr. 61 Comuna Tâmna, Județul Mehedinți
383Hotărâre nr.388H/25.06.2024 privind respingerea contestației formulate de Uniunea Democrată
Maghiară din România- Organizația Județeană Timiș împotriva
Hotărârii nr. 397/18.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție
Județeană nr. 37 Timiș
384Hotărâre nr.389H/25.06.2024 privind respingerea contestației formulate de
Uniunea Democrată Maghiară din România- Organizația Județeană
Timiș împotriva Hotărârii nr. 399/18.06.2024
a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 37 Timiș
385Hotărâre nr.390H/25.06.2024 privind respingerea contestației formulate de Uniunea Democrată
Maghiară din România- Organizația Județeană Timiș împotriva
Hotărârii nr. 396/18.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție
Județeană nr. 37 Timiș
386Hotărâre nr.391H/25.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul
împotriva Hotărârii nr. 205/20.06.2024 a Biroului
Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud
387Hotărâre nr.392H/25.06.2024 privind respingerea contestației formulate de Uniunea Sârbilor din
România împotriva Hotărârii nr. 398/18.06.2024 a Biroului Electoral de
Circumscripție Județeană nr. 37 Timiș
388Hotărâre nr.393H/25.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Național
Liberal- Filiala Bistrița-Năsăud împotriva
Hotărârii nr. 204/19.06.2024 a Biroului Electoral de
Circumscripție Județeană Nr. 6 Bistrița-Năsăud
389Hotărâre nr.394H/25.06.2024 privind plângerea prealabilă formulată de
Partidul Social Democrat- Filiala Constanța și înregistrată la
Biroul Electoral Central cu nr. 3485C/BEC2024/18.06.2024
390Hotărâre nr.395H/28.06.2024 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. h) din Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
394Hotărâre nr.399H/02.07.2024 privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 395H/28.06.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare
391Hotărâre nr.396H/28.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Sănătate
Educaţie Natură Solidaritate - SENS, filiala judeţeană Bacău, Împotriva
Hotărârii nr. 134/23.06.2024 a Biroului Electoral de
Circumscripţie Judeţeană Nr. 4 Bacău
392Hotărâre nr.397H/28.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor În secţia de votare nr. 274
din Circumscripţia Electorală nr. 38 Ştefăneştiide Jos, judeţul Ilfov, formulată
de către domnul , domnul și domnul
393Hotărâre nr.398H/28.06.2024 privind respingerea cererii formulate de către domnul privind alegerile în Circumscripţia Electorală Cheţani, judeţul Mureş
394Hotărâre nr.399H/02.07.2024 privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 395H/28.06.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare
Anexa 1
Anexa 2
395Hotărâre nr.400H/02.07.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Nr. 38 Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, formulată de către Partidul Social Democrat – Organizația Locală Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
396Hotărâre nr.401H/02.07.2024 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către Partidul Alianța Maghiară din Transilvania - Erdélyi Magyar Szövetség (A.M.T.-E.M.S.Z.) și de către domnul B.D., candidat din partea A.M.T. la funcția de primar al orașului Săcueni, județul Bihor
397Hotărâre nr.402H/05.07.2024 privind acreditarea REBRAND CONSULTING S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile din data de 7 iulie 2024
398Hotărâre nr.403H/10.07.2024 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor finale ale alegerilor pentru primari, consiliile locale,
consiliile judeţene, preşedinţii consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti din datele de 9 iunie 2024, 23 iunie 2024 şi 7 iulie 2024
399Hotărâre nr.404H/10.07.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 1 Giurgiu, judeţul Giurgiu, formulată de către Partidul Umanist Social Liberal - Filiala Judeţeană Giurgiu
400Hotărâre nr.405H/10.07.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul C.A., reprezentant al Partidul S.O.S. România - Filiala Prahova, împotriva Hotărârii nr. 135/18.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 31 Prahova
BIROUL ELECTORAL CENTRAL